Adéu SVN. Hola Git!

Fa força anys que feia servir SVN. A la feina d’abans a Barcelona, ara a Mendeley, a casa per coses personals (qdacco, petits scripts, etc.), a Catux per la Catux-USB (és a dir, el 2004, ara fa uns 7 anys).

Fa dos setmanes a la feina vàrem (vaig) migrar de SVN a Git. L’equip Web ja fa un any o més que fa servir Git, l’equip escriptori hem tardat una mica més. Tradicionalment érem menys gent, i el cicle de versions més llarg amb la qual cosa era menys urgent.

El procés de migració va ser una mica més dur de l’esperat, principalment per la integració integració amb buildbot i Trac (no culpa de Git, però vaig haver de fer varis hooks nous). Hem estat els primers de la feina a no fer servir Gitorius i fer servir només gitweb. Altres equips deixaran Gitorius perquè no ens cal i passaran a gitweb també, que és només una interfície senzilla per veure projectes Git via web.

Un cop aprés com va Git a la feina, feta una migració gran, etc. doncs vaig pensar, a casa també! (com que ja m’havia entrenat, fer un canvi de SVN a Git a repositoris petits era fàcil). Vaig migrar els 3 repositoris que tenia a i vaig posar gitweb. No hi ha res massa interessant, però està aquí:
http://git.pinux.info

Bàsicament, hi ha el qdacco (repositori), el qphotosort (repositori) i misc, on hi ha scripts diversos, petits programes, etc. res massa interessant, però em va bé tenir-ho més o menys visible per enllaçar i tenir una mica de control de canvis.

Subversion m’anava bé. El canvi ha estat per oblidar-se del ViewSVN que tenia mig mal instal·lat al servidor, els permisos de SVN i WebDAV, i posar Gitweb que sembla més senzill, i per tenir un sistema més flexible tot i que no ho necessiti. De fet és més flexible però també és més ràpid. A més així tinc la mateixa eina força moderna a casa i a la feina.

Aprofitant això posaré uns scripts més a misc que tenia pendents, etc. els propers dies.

2 comments to Adéu SVN. Hola Git!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>