Metro a Londres: nous horaris perquè hi ha fulles

Fa unes setmanes vaig rebre un mail de TfL (Transport for London), que opera el metro de Londres, dient que unes línies tindrien nous horaris perquè és la temporada que cauen fulles a les vies i els trens han d’anar més a poc a poc. Ho vaig trobar curiòs.

Un tros del mail:

He vist un avís semblant a algunes línies de tren.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>