On és el centre de les capitals de provincia de Catalunya?

També podeu buscar els vostres centres o distàncies entre punts.

Per exemple:

Com funciona?

Aneu a l’adreça http://pinux.info/maps i això genera un nou mapa amb un id únic (ho podeu veure a l’adreça).

Llavors amb el botó dret del ratolí podeu afegir punts. Quan n’hi ha dos posa un punt al mig que és les longituds sumades, latituds sumades i dividit pel número de punts.
A més a més diu la distància per anar de cada punt al punt del mig.

Si només hi ha dos punts les distàncies és la distància entre els punts.

Podeu enviar el mapa (qui el rep el pot modificar) o bé fer diferents mapes…

Ah, el punt del mig es mou en temps real.

Per cert, l’altre dia, anant de Londres a Barcelona, Easyjet a mig camí va dir justament la ciutat del punt mig entre Londres i Barcelona. Quan van començar a parlar vaig pensar… diran Llemotges? (Limoges) I sí.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>