Vídeo tutorial o texte?

A Mendeley vàrem fer una aplicació Web per editar estils. El tema és complex, i cal documentació amb exemples i com fer-ho servir.

Ens plantejàvem si hauríem de fer text o bé vídeo. Jo prefereixo text (web amb HTML), tan per qui ho fa com per qui ho utilitza (clar, en general!).

Els motius per preferir text per la part consumidora, és a dir, com a usuari:

 • Si tinc alguna música de fons no l’haig de parar per posar el vídeo
 • Si no tinc auriculars no els haig de buscar
 • Puc buscar en el text més fàcilment que no en vídeo
 • No cal llegir-ho tot (títols, etc.) en canvi en vídeo és més difícil
 • Barreres lingüístiques son més fàcils (més fàcil de descodificar coses escrites que no pas sentides)
 • Més fàcil de parar, continuar, etc.
 • No sol ser problema, però el text ocupa menys KB
 • Text és més accessible per gent amb deficiencies visuals o auditives

Clar, a vegades el vídeo és més visual 🙂 però amb suficients captures de pantalla…

En canvi, com a creador del document:

 • Text i captures és mes fàcil de fer que no pas vídeo, que cal fer-ho tot seguit
 • Text i captures és més fàcil d’editar, de canviar entre versions (un vídeo, entre diferents versions del producte, pot quedar molt desacualitzat).
 • Igual que abans, si hi ha alguna errada en el text és trivial corregir-ho, en vídeo és difícil

Crec que em deixo coses, però els vídeos són difícils de d’actualitzar i no arriben a tothom (gent amb diferents idiomes…).

1 comment to Vídeo tutorial o texte?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>