Connexió segura. Voleu continuar?

Ja fa un temps que tinc el telèfon mòbil Nokia 5800. Programar-hi amb C++ i Qt és una passada, i tot plegat és força ràpid.

Un tema curiós: quan em connecto a una pàgina Web segura veig el navegador per defecte em mostra:


Transcric: «Opening a secure connection. Content cannot be seen by anyone else. Continue?»
Tradueixo: «Obrint una connexió segura. El contingut no pot ser vist per ningú altre. Continuar?»

És a dir, em diu que ningú més pot veure la connexió, «voleu continuar?». El missatge més lògic podria ser «La connexió és segura, ningú pot veure el què feu» i només acceptar.

De fet amb les pàgines Webs insegures no avisa pas.

Potser hi ha qui no li agrada que les coses vagin encriptades i diu que no? 🙂

Per cert, el certificat SSL de la pàgina Web és vàlid.

2 comments to Connexió segura. Voleu continuar?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>